หจก.ภาพพิมพ์


งานเดินสายแลน ติดตั้งระบบแลน ระบบเน็ตเวิร์ก และสายไฟ ปลั๊กไฟ สายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ตู้พักสายโทรศัพท์ เดินสายใส่รางพีวีซี วางตามจุดตั้งโต๊ะทำงาน ทั้งหมดรวม 75 จุด พร้อมเดินสายเมนโทร ขนาด 25 คู่สาย 75 เมตร ภายในโรงงาน @ หจก.ภาพพิมพ์