ร้านสาขาสอง


งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ ติดตั้งปลั๊กไฟแบบมีฝาปิดกันน้ำ และระบบส่องสว่าง ร้านอาหาร @ตลาดนัดท่าเรือ