กระทรวงศึกษาธิการ


งานติดตั้งระบบแลน และเดินสายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟและติดตั้งปลั๊กไฟ กว่า 300 จุด โดยการเดินสายใส่ รางอลูมิเนียม ธรณีสวิง และบ๊อกเหล็ก ปลั๊กไฟแบบกราวน์คู่ ร้อยสายใส่เฟล็กซ์ขึ้นฝ้า และลงรางวายเวย์สีขาว